Centre residencial

El Centre Residencial Suara-Pla de Martís, és una residència assistida, ubicada al Veïnat Martís de Baix d’Esponellà (Pla de l’Estany), és un servei adreçat a la gent gran que ofereix atenció les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any.

07_IMG_1299_2067x1378

El nostre model d’atenció està basat en la qualitat dels serveis i la professionalitat en l’atenció. A Pla de Martís garantim la seguretat i l’autonomia de les persones residents, sigui quin sigui el seu nivell de dependència i, alhora, facilitem la seva participació:

_Garantim l’atenció integral de la persona.
_Treballem perquè la persona atesa participi en totes aquelles decisions que l’afecten.
_Ens preocupem perquè la persona s’integri en el nou espai, tot respectant la seva intimitat i aconseguint que mantingui el lligam amb la seva situació anterior.
_Totes les intervencions del centre estan protocolaritzades.
_Respectem l’entorn familiar de la persona atesa.

La Residència Assistida Pla de Martís està gestionada per Suara Cooperativa, cooperativa amb més de 30 anys d’experiència acumulada pels seus socis fundadors en serveis d’atenció a les persones. El model empresarial cooperatiu és la base de la gestió econòmica i social de Pla de Martís, posant el capital econòmic al servei de les persones i aplicant els excedents disponibles a la millora de la pròpia activitat.