Història

El Centre Residencial Suara-Pla de Martís va néixer durant la segona meitat de la dècada dels 90, fruit de la iniciativa privada de dos matrimonis del Pla de l’Estany. Amb el temps, i de manera progressiva, la Residència Assistida Pla de Martís (antiga denominació) va anar creixent i va anar acollint cada vegada més persones grans amb l’objectiu d’oferir-los-hi un espai residencial acollidor en un marc natural incomparable.

D’ençà abril de l’any 2005, la cooperativa Escaler -que l’any 2008 formaria l’actual Suara Cooperativa-, va passar a gestionar el servei i el negoci després d’un acord amb els propietaris. Amb l’inici de la gestió per part d’Escaler -avui Suara Cooperativa-, es va fer  una aposta significativa per una gestió professionalitzada del recurs (direcció i equips professionalitzats i sistemes de gestió i organització). En aquell moment, la residència disposava de 29 places col·laboradores i 25 places privades. També es van acreditar 10 places privades de Centre de Dia.

Des d’aquell moment i de manera progressiva, la Residència Assistida Pla de Martís ha aconseguit que 52 de les seves 54 places passin a ser col·laboradores amb la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) del departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2011 aconseguim l’acreditació en el sistema de qualitat ISO, una garantia en la gestió professional del servei.

També durant el primer semestre de l’any 2011 es du a terme un important procés de reforma física de l’immoble, adequant-lo més a les necessitats actuals de les persones residents.

Des de l’equip professional i humà de la Residència Assistida Pla de Martís, però, podem afirmar que la història de Pla de Martís es construeix cada dia amb el records i  la vida de les persones que viuen en el servei.